Tennisbane på Borteid.

​

Tennisbanen er tenkt bygd opp på en profesjonell måte med kunststoff fra profesjonell leverandør med ferdig merket fullskala tennisbane i banedekke. Det blir også gjerde med låsbar dør rundt.

Det blir gode parkeringsforhold ved banen.

Det er et ønske om å realisere denne banen slik at den står klar til bruk til sommeren 2018.

Det er tenkt at spillerettigheter blir knyttet opp mot en hytte, gnr-bnr eller firma og at personer «knyttet» opp mot dette kan benytte spilleretten, eventuelt ha med seg en motspiller som ikke direkte er «knyttet» opp mot rettighetshaver til spilleretten. 

Det blir utarbeidet en detaljert kontrakt/avtale som sikrer begge parters rettigheter/plikter på en best mulig måte. 

Dette totalt sett gjør at vi får en bra bane med forutsigbare utgifter og med ikke for mange brukere.

Det er fint om dere som er interessert gir en tilbakemelding på dette, slik at fremdriften i prosjektet blir som planlagt. 

​

Om dere har lyst til å bli en bruker av denne tennisbanen eller dere ønsker mer info, så tar dere kontakt med:

Kontakt:         Knut Ramberg

Adresse:         Bjerketangen 34, 3790 Helle

Mobil:         952 49 009

Epost:         knut@bjerketangen.no

Kopirett © Kragerø Fjordferie