E18 Nord for Kragerø

​

    •    Ta av E18 ved skilt mot Fossing og følg dette

    •    Følg veien forbi Fossing og fortsett i ca. 10 km

    •    Ta av Fossingveien ved skilt mot Kragerø Fjordferie / Borteid

    •    Kjør forbi Skottbekken

    •    Følg skilt mot Kragerø Trebåtbyggeri

    •    Ta av mot Bjerketangen (i kryss med en stor stein), man passèrer et gårdstun med garasje på høyre side

    •    Velkommen til Kragerø Fjordferie

E18 Sør for Kragerø

​

    •    Ta av E18 ved skilt mot Kragerø

    •    Følg skilting mot Helle

    •    Ved ankomst Helle, følg skilting mot Fossing

    •    Ta av Fossingveien ved skilt mot Kragerø Fjordferie / Borteid (ca. 3,5 km fra Helle)

    •    Kjør forbi Skottbekken

    •    Følg skilt mot Kragerø Trebåtbyggeri

    •    Ta av mot Bjerketangen (i kryss med en stor stein), man passèrer et gårdstun med garasje på høyre side

    •    Velkommen til Kragerø Fjordferie

Kontakt:         Knut Ramberg

Adresse:         Bjerketangen 34, 3790 Helle

Mobil:         952 49 009

Epost:         knut@bjerketangen.no

Kopirett © Kragerø Fjordferie